سبد غذایی برای طرح یسنا
1402/11/28    
بازدید: 74

سرپرست مشمول که پیامک عضویت در طرح برایشان ارسال شده است ، می توانند با مراجعه به وب گاه شبکه ملی اعتبار به نشانی http://shoma.sfara.ir و یا کد دستوری ( ussd ) # 500 * 1463 * برنامه کاربردی " شما " را نصب و از فروشگاه های فعال خریداری نمایند.

تمام شعبات 10 فروشگاه زنجیره ای بزرگ جانبو ، افق کوروش ، دیلی مارکت ، مینو مارت ، رفاه ، هفت ، گندم طلایی کوروش ، هایپر فامیلی ، اتکا ، وال مارکت و مجموعا بیش از 197 هزار فروشگاه خرد در سطح شهر و دهستان متصل و درحال ارائه خدمات می باشند . درضمن فروشگاه اینترنتی ( اسنپ مارکت ) در این طرح فعال و در حال ارائه خدمات می باشد.