سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی

یکی از تلخ ترین روزهای دی ماه ( 13 دی ماه 1398 ) بود که خبر شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شوک بزرگی به همه ایرانیان و مسلمانان جهان وارد کرد . مصیبتی که تحملش بیش از طاقت دوستدارانش بود و امروز بعد از چند سال هنوز داغش تازه و غم بار است.

نمی دانم در شهادتت چه نکته ای نهفته بود

فقط همین را می دانم که

با رفتنت هزاران هزار حاج قاسم متولد شدند

سالگرد شهادتت مبارک سردار سلیمانی!