سانحه غرق شدن کشتی سانچی

کشتی نفت کش سانچی در روز 16 دی ماه، سال 1396 برای تحویل نفت به کشور کره جنوبی، عازم این کشور شد که در بین راه با یک کشتی چینی حمل بار برخورد می کند و به دلیل اشتعال بالای نفت، در کشتی آتش سوزی به وجود می آید. 32 نفر پرسنل کشتی نفت کش سانچی بودند و در این آتش سوزی جان خود را از دست دادند، که جسد 3 نفر از این پرسنل پیدا شده و 29 نفر دیگر با غرق شدن کشتی در دریا مفقود شده اند. 

باری دیگر ایران و ایرانی عزادار شد.

عزادار فاجعه ایی دیگر که دریا آن را بلعید و هضم کرد اما هم چنان مردم ایران نتوانستند بغض و حیرت آن را ببلعند و آن را هضم کنند.

نفرین بر آتشی که حتی دریا  توان خاموش کردن آن را نداشت و کشتی پر عظمت سانچی را غرق کرد.