ماجرای ممنوعیت خرید بیش از ۴ نان چیست؟

نایب رئیس اتحادیه نانوایان سنتی می‌گوید : اگرچه محدودیتی برای خرید نان وجود ندارد اما اگر یک نانوایی برای فروش هر کیسه آرد تعداد کارت بانکی کمتری در دستگاه کارتخوان‌ نانی نو کشیده باشد سهمیه آرد نانوایی کاهش می یابد.

به گزارش همشهری آنلاین ، هفته گذشته انتشار خبر ممنوعیت خرید بیش از ۴ قرص نان چالش های رسانه ای زیادی ایجاد کرد که در نهایت توسط مقام های مسئول تکذیب شد حالا اما به فاصله یک هفته بعد از انتشار این خبر ، نایب رئیس اتحادیه نانوایان سنتی از محدودیت هایی در تخصیص آرد به نانوایی ها سخن می گوید . گویا این نحوه تخصیص آرد به نانوایی ها آن ها را مجبور کرده تا محدودیت هایی برای فروش نان به مردم وضع کنند چرا که میزان تخصیص آرد به نانوایان به ازای هر ۳۶ نفر ۴۰ کیلوگرم است که معادل ۳ نان به ازای هر نفر است.

محمدجواد کرمی در این باره توضیح می دهد : شرکت نانی نو یعنی شرکت ارائه‌دهنده دستگاه های هوشمند نانوایی به نانوایی ها اعلام کرده است برای نانوایان محدودیت فروش نان گذاشته است ، به‌طوری که اگر یک نانوایی برای فروش هر کیسه آرد تعداد کارت بانکی کمتری در دستگاه‌ نانی نو کشیده باشد سهمیه آرد نانوایان را کاهش می دهد .به طور مثال برای هر کیسه آرد ۴۰کیلوگرمی که با آن ۱۱۰ عدد نان سنگک پخته می شود باید ۳۶ نفر خرید داشته باشند .

به‌گفته او به مردم اعلام می‌شود که محدودیتی برای خرید نان ندارند اما برای اختصاص آرد به نانوایان اعلام می شود بر اساس فروش با این شرایط می توانند سهمیه آرد خود را دریافت کنند.

کرمی اضافه می کند : سهمیه نانوایان در ماه جاری در مقایسه با ماه های گذشته کاهش یافته که این موضوع اعتراض برخی نانوایان به اتحادیه را همراه داشته است .

نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان سنتی ادامه می دهد : امروز تعداد زیادی از نانوایان به این موضوع معترضند اما از آنجا که متولی این کار مشخص نیست ما حتی نمی‌دانیم که چه دستگاهی باید در این خصوص پاسخگو باشد . وزارت کشور در این ارتباط می گوید که شرکت نانی نو و وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشند ، با مراجعه به وزارت اقتصاد به ما اعلام می شود که وزارت جهاد کشاورزی مسئول است و در نهایت به نتیجه ای نمی رسیم.

او تصریح می کند : مشخص نبودن متولی این موضوع باعث شده است امروز شاهد باشیم که نانوایان سردرگم باشند و ما نیز در اتحادیه پاسخی برای ارائه به آن ها نداشته باشیم زیرا ما حتی به سامانه نانی نو دسترسی نداریم.

نایب رئیس اتحادیه نانوایان سنتی می افزاید : آرد اختصاصی به نانوایان نیاز آن ها تا ظهر را بیشتر تأمین نمی کند و این موضوع در نهایت منجر به آن خواهد شد که نانوایان حتی نتوانند دستمزد کارگران خود را تأمین کنند زیرا آرد کافی را در اختیار ندارند.

او با ابراز اینکه نانی نو خطا های زیادی دارد ، می گوید : برخی افراد که طرز استفاده از این دستگاه را به خوبی یاد گرفته اند نه تنها با کمبود آرد مواجه نیستند بلکه آرد مازاد در اختیار آنها قرار می گیرد اما نانوایانی که سلامت کار می کنند آرد کافی در اختیار ندارند.

کرمی اضافه می کند : به نانوایان اعلام شده است که نانوایان به صورت حضوری به میز خدمت فرمانداری ها مراجعه کنند که این نشان دهنده خطاهای زیاد و غیر هوشمند بودن این دستگاه ها است.