اتصال به سامانه مودیان با دستگاه های کارتخوان اندرویدی

سازمان امور مالیاتی ، « مهدی موحدی بکنظر » اظهار داشت : در ارائه صورت حساب های الکترونیکی مالیاتی ، مودیان در بخش نوع یک و نوع دو با مشکل مواجه بودند که برای رفع این مشکل سعی کرده ایم از طریق دستگاه های کارت‏خوان اندرویدی اطلاعات خریدهای نوع یک و دو را وارد سامانه کنیم .

وی افزود : این دستگاه های اندرویدی صرفاً برای طلافروشان نیست ؛ بلکه سایر اصناف هم که موظف به انجام تکالیف قانونی خود برای وارد کردن اطلاعات به سامانه مودیان مالیاتی هستند ، از طریق این دستگاه های کارت خوان اندرویدی می توانند اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند.

موحدی با بیان اینکه تمامی دستگاه های کارت خوان قابلیت آن را دارند که به روز رسانی شوند و سازمان امور مالیاتی هم تمهیدات خوبی برای این دستگاه ها در نظر گرفته است ، خاطرنشان کرد : مودیان می توانند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی و یا از طریق سامانه مودیان ، این دستگاه ها را دریافت و انواع پشتیبانی ها در این زمینه را دریافت کنند .