خبر مهم درباره غیرفعال سازی کارتخوان ها / این کارتخوان ها هم مالیات می دهند ، هم جریمه می شوند !

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیات از امکان اتصال مجدد کارتخوان های غیرفعال شده به پرونده مالیاتی خبر داد.

 برزگری در یک برنامه تلویزیونی گفت : از نگاه سازمان مالیاتی تا یکم اسفند ۴ میلیون و ۷۰۰ دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی پرداخت به پرونده های مالیاتی الصاق شدند و مابقی دستگاه های که متصل نشده اند حتما باید توسط بانک مرکزی غیرفعال شوند.

وی افزود : از امروز ساعت ۱۴ با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که شروع به غیرفعال سازی ۲۰۰ هزار دستگاه کرده درگاه ما صرفا اجازه درخواست الصاق به پرونده را می پذیرد چراکه این کار ادامه دار و مستمر است . تا دو ساعت پیش ۳۳ هزار دستگاه به پرونده های مالیاتی الصاق شده است.

از نگاه سازمان مالیات هر دستگاه کارتخوان که به پرونده مالیاتی الصاق نشده می بایست توسط بانک مرکزی غیرفعال شود .

برزگری در پاسخ به این پرسش که در قانون علاوه بر غیرفعال سازی چه جریمه هایی برای افرادی که کارتخوان هایشان پرونده مالیاتی نداشته باشد در نظر گرفته شده است ؟ عنوان کرد : نگاه قانون گذار این بوده که اگر کسی نمی خواهد دستگاه کارتخوان را به پرونده مالیاتی اتصال دهد حتما باید کارتخوان  وی غیرفعال شود و اگر فرار مالیاتی آن احراز شود در خصوص مبالغ درآمدی پس از محاسبه مالیات ، ۳۰ درصد هم جریمه غیرقابل بخشش برای درآمدهای کتمان شده متصور است .

وی در پاسخ به این پرسش که امکان اتصال  مجدد کارتخوان های غیرفعال شده به پرونده مالیاتی وجود دارد ؟ خاطرنشان کرد : این امکان از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی فراهم است و متقاضیان می توانند در قسمت پذیرنده های فروش کارتخوان درگاه سازمان مالیاتی ، کارتخوان خود را به پرونده مالیاتی اتصال دهند و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید دهند . این خدمت به صورت رایگان انجام می شود و هزینه ای ندارد.