رضایتمندی مشتریان همواره از اولویتهای اصلی مقدادآی‌تی بوده، تا هر سفارشی در شرایط مطلوب، مورد تایید و انتظار مشتری ارسال گردد.
1402/9/13    
بازدید: 69

رضایتمندی مشتریان همواره از اولویتهای اصلی مقدادآی‌تی بوده، تا هر سفارشی در شرایط مطلوب، مورد تایید و انتظار مشتری ارسال گردد. با این وجود ممکن است مشتری بنا به دلایلی محصول خریداری شده را مرجوع یا تعویض نماید که در این صورت مفاد زیر به عنوان شرایط قانونی حاکم بر خرید اینترنتی، معتبر و مورد توافق طرفین خواهد بود:

1- مشتری می تواند ظرف مدت هفت روز کاری اقدام به انصراف خود از خرید نماید مشروط به اینکه کالای خریداری شده باز نشده و پلمپ باشد ، هزینه باز پس فرستادن کالا بر عهده خریدار می باشد.

2- چناچه کالای خریداری شده توسط مشتری با کالای ارسال شده توسط شرکت از نظر(جنس، برند، رنگ) متفاوت باشد مشتری باید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از دریافت کالا از کالا رسان، کالا را باتوجه به شرایط ذیل به شرکت عودت نماید:

هزینه عودت کالا بر عهده شرکت خواهد بود.

زمان محاسبه عودت کالا در فرض فوق از سوی مشتری تاریخ مندرج در قبض تحویل کالا به کالا رسان خواهد بود.